Vụ “vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”: Hoàn trả lại tiền để tránh xử lý hình sự?

Hình ảnh lô đất trên 4.000m2 (tại khu vực đường Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông) được 3 cá nhân góp vốn đầu tư và xảy ra tranh chấp. Ảnh: Đ.A
Hình ảnh lô đất trên 4.000m2 (tại khu vực đường Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông) được 3 cá nhân góp vốn đầu tư và xảy ra tranh chấp. Ảnh: Đ.A
Hình ảnh lô đất trên 4.000m2 (tại khu vực đường Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông) được 3 cá nhân góp vốn đầu tư và xảy ra tranh chấp. Ảnh: Đ.A