Trẻ chưa được cấp giấy khai sinh hưởng bảo hiểm y tế thế nào?

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời để trẻ em được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời để trẻ em được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời để trẻ em được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế.
Lên top