Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đề nghị bãi bỏ chứng chỉ nghề nghiệp giáo viên

Tiến sĩ Khải giao lưu với các em học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tiến sĩ Khải giao lưu với các em học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tiến sĩ Khải giao lưu với các em học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top