Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác thải mỗi ngày

Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác mỗi ngày. Ảnh: T.H
Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác mỗi ngày. Ảnh: T.H
Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác mỗi ngày. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM