Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm gì để các “kỹ sư chân đất” phát triển tài năng sáng tạo?

Anh Phan Công Sỹ (Nghệ An), chưa học hết THPT, sáng chế máy cày ưu việt hơn máy cùng loại của Nhật Bản (ảnh: QĐ)
Anh Phan Công Sỹ (Nghệ An), chưa học hết THPT, sáng chế máy cày ưu việt hơn máy cùng loại của Nhật Bản (ảnh: QĐ)