Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kim Oanh Group chung tay vì học sinh nghèo hiếu học

Kim Oanh tài trợ cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình
Kim Oanh tài trợ cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình