Không xử nghiêm, sẽ còn thêm trường hợp chó cắn chết người oan uổng

Bé gái 22 tháng tuổi được đưa bào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ảnh: Dân Trí.
Bé gái 22 tháng tuổi được đưa bào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ảnh: Dân Trí.
Bé gái 22 tháng tuổi được đưa bào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ảnh: Dân Trí.
Lên top