Khách hàng tranh cãi với Shopee sau khi bị giao nhầm hàng

Ông Nguyễn Tấn Phan và hộp ngũ cốc bị "ship" nhầm.
Ông Nguyễn Tấn Phan và hộp ngũ cốc bị "ship" nhầm.
Ông Nguyễn Tấn Phan và hộp ngũ cốc bị "ship" nhầm.
Lên top