Hồ Văn Quán bốc mùi hôi thối nồng nặc, cuộc sống người dân đảo lộn

Mặt hồ nổi váng đặc quánh thành các lớp dày. Ảnh: L.N
Mặt hồ nổi váng đặc quánh thành các lớp dày. Ảnh: L.N