Hiểm họa rình rập từ xe đạp điện, xe máy điện

Rất nhiều các em học sinh, sinh viên chủ quan vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Ảnh: MH
Rất nhiều các em học sinh, sinh viên chủ quan vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Ảnh: MH
Rất nhiều các em học sinh, sinh viên chủ quan vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top