Hà Nội: Tăng học phí, dân không vui

Mức học phí mới dự kiến được áp dụng trong năm học 2017-2018 (Ảnh: Hải Nguyễn)
Mức học phí mới dự kiến được áp dụng trong năm học 2017-2018 (Ảnh: Hải Nguyễn)