Đường 70 tỉ ở Quảng Trị sau 5 năm thi công vẫn dang dở

Đường 2 làn, nhưng mới thi công được 1 làn thì đơn vị thi công dừng công việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường 2 làn, nhưng mới thi công được 1 làn thì đơn vị thi công dừng công việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường 2 làn, nhưng mới thi công được 1 làn thì đơn vị thi công dừng công việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top