Dưa hấu rớt giá, đừng nặng lời với nông dân!

Sinh viên chuyển dưa từ nơi tập kết đến các điểm bán tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: Phan Vinh
Sinh viên chuyển dưa từ nơi tập kết đến các điểm bán tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: Phan Vinh