Dân Tam Đảo sẽ hết khát nước sạch

Dự án nước sạch hàng chục tỉ ở Tam Đảo bỏ hoang, trong khi nhiều  người dân tại địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Dự án nước sạch hàng chục tỉ ở Tam Đảo bỏ hoang, trong khi nhiều người dân tại địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Dự án nước sạch hàng chục tỉ ở Tam Đảo bỏ hoang, trong khi nhiều người dân tại địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM