Chuyển nhà trọ có thể bị xóa đăng ký tạm trú từ 1.7.2021

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: Chụp màn hình.
Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: Chụp màn hình.
Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: Chụp màn hình.
Lên top