Bỏ phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm lương viên chức không?

Quế Chi |

Một vấn đề bạn đọc quan tâm là khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 sẽ tiến hành bỏ một số loại phụ cấp. Việc bãi bỏ một số loại phụ cấp này có làm giảm lương của các đối tượng cải cách tiền lương, trong đó có viên chức hay không?

Điểm d Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 quy định như sau:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

...

d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

...

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp bị cắt bỏ đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo bao gồm: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Ngoài ra, theo Điểm d Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, bên cạnh cắt bỏ phụ cấp, chính sách cải cách tiền lương cũng thực hiện gộp phụ cấp cũng như tiếp tục áp dụng một số khoản phụ cấp khác.

Có thể hiểu, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ không loại bỏ hoàn toàn các khoản phụ cấp. Thay vào đó sẽ tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo các khoản phụ cấp chiểm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Đồng thời, tại Tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có khẳng định như sau:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

...

b) Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Như vậy, việc cắt bỏ một số phụ cấp khi cải cách tiền lương sẽ không có tác động làm giảm lương. Đây chỉ là một trong những nội dung để thực hiện điều chỉnh quỹ phụ cấp cho phù hợp theo cơ cấu lương mới.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi khi cải cách tiền lương không

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Thị Cúc hỏi: Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non có bị bãi bỏ khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 không?

Cơ cấu tiền lương mới đối với quân đội, công an khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Sự thay đổi các khoản phụ cấp quân đội, công an khi cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2024, phụ cấp của quân đội, công an sẽ bãi bỏ 5 khoản và gộp một số phụ cấp như đặc biệt, thu hút...

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi khi cải cách tiền lương không

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Thị Cúc hỏi: Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non có bị bãi bỏ khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 không?

Cơ cấu tiền lương mới đối với quân đội, công an khi cải cách tiền lương

Quế Chi |

Tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Sự thay đổi các khoản phụ cấp quân đội, công an khi cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2024, phụ cấp của quân đội, công an sẽ bãi bỏ 5 khoản và gộp một số phụ cấp như đặc biệt, thu hút...