Nghị quyết 27-NQ/TW

Quy định nâng bậc lương với các đối tượng trong bảng lương mới từ 1.7

Hoàng Lê |

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW, khi có bảng lương mới sẽ hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng trong bảng lương mới. Từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương, để thiết kế bảng lương mới cho 9 đối tượng cần phải hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng được tăng lương theo bảng lương mới.

Phụ cấp theo nghề từ 1.7.2024 được gộp lại từ những khoản phụ cấp nào?

Thạch Lam (T/H) |

Phụ cấp theo nghề là một khoản phụ cấp mới của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Đây là một khoản thu nhập dành riêng cho các đối tượng có điều kiện lao động cao hơn bình thường và được hưởng thêm khoản ưu đãi về nghề.

3 đối tượng vẫn tiếp tục được áp dụng phụ cấp đặc thù từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), 3 đối tượng vẫn tiếp tục được áp dụng phụ cấp đặc thù.

Mức lương công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, cùng mức độ phức tạp từ 1.7

Thục Quyên (T/H) |

Để xác định mức lương công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, cùng mức độ phức tạp khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) cần căn cứ theo Điểm b Tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018.

5 nhóm đối tượng được hưởng lương theo vị trí việc làm từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ ngày 1.7.2024) sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa ra sao sau khi cải cách tiền lương

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) và nếu dự thảo Luật Việc làm được thông qua, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ thay đổi so với hiện nay.

Các yếu tố xác định lương cơ bản trong doanh nghiệp Nhà nước từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), lương trong doanh nghiệp Nhà nước cũng sẽ thay đổi so với hiện nay, trong đó sẽ quy định mức lương cơ bản dựa trên một số yếu tố.

Bao giờ lương hưu giáo viên tăng?

Anh Thư |

Lương hưu giáo viên có thể sẽ được tăng từ 1.7.2024 đối với những đối tượng giáo viên các cấp là viên chức khu vực công.

Cơ cấu tiền lương mới của viên chức y tế dự phòng từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), cơ cấu tiền lương của viên chức y tế dự phòng sẽ thay đổi so với hiện nay.

Cải cách tiền lương từ ngày 1.7, hệ số lương cơ bản còn áp dụng không?

Minh Hương |

Hiện nay, pháp luật không có quy định đưa ra khái niệm chính xác về hệ số lương cơ bản. Tuy nhiên có thể hiểu, hệ số lương cơ bản ở từng nhóm cấp bậc sẽ có sự khác nhau. Vậy cải cách tiền lương từ ngày 1.7, hệ số lương cơ bản còn được áp dụng không?

Đối tượng được điều chỉnh lương hưu lên cao hơn từ ngày 1.7

Phương Minh |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Vậy ai được dự kiến điều chỉnh lương hưu lên cao hơn so với đối tượng khác khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7?

Công nhân quốc phòng được nhận phụ cấp thâm niên từ ngày 1.7 không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Từ ngày 1.7 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ không còn phụ cấp thâm niên nghề với một số đối tượng như cán bộ, công chức... Vậy công nhân quốc phòng còn được nhận khoản phụ cấp này không?

Phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương là những khoản tiền cụ thể nào

Minh Hương |

Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7, vậy 30% phụ cấp này là những khoản tiền cụ thể nào?

Mức lương giáo viên mầm non dự kiến tăng cao nhất bao nhiêu từ ngày 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hiện nay lương giáo viên mầm non cao nhất là lương giáo viên mầm non hạng I với hệ số lương 6,38 có mức lương là 11.484.000 đồng/tháng chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Vậy khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7, lương giáo viên mầm non dự kiến tăng bao nhiêu?

Dự kiến mức tăng tiền lương và lương hưu với công chức từ ngày 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc Thanh An hỏi: Với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo và giữ chức vụ lãnh đạo thì tiền lương và lương hưu dự kiến tăng thêm bao nhiêu từ ngày 1.7.2024?