Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

31 năm công tác không được hưởng chế độ: Cơ quan chức năng nói gì?