CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017:

Lo lắng trước độ khó đề thi môn giáo dục công dân

Thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN