Những phụ kiện "ẩn họa" trên ô tô

Lắp thêm phụ kiện không đúng cách có thể gây ra "hiểm họa". Ảnh MH.
Lắp thêm phụ kiện không đúng cách có thể gây ra "hiểm họa". Ảnh MH.
Lắp thêm phụ kiện không đúng cách có thể gây ra "hiểm họa". Ảnh MH.
Lên top