Yêu cầu Bộ Công an chấn chỉnh ngay việc chậm cấp Căn cước công dân

Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội. Ảnh: LĐO
Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội. Ảnh: LĐO
Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM