Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ khách tố bị nhân viên nhà hàng đuổi đánh tại Đà Nẵng: Công an vào cuộc điều tra

Người thân ông Hiếu đã yêu cầu Công an giám định thương tật.
Người thân ông Hiếu đã yêu cầu Công an giám định thương tật.