Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ chủ tịch xã bỏ nhiệm sở nghi dính tới cờ bạc: Phó chủ tịch tạm điều hành để… giữ rừng

Nhiều ngày nay, Chủ tịch xã Nâm N'Jang không có mặt tại trụ sở UBND xã.
Nhiều ngày nay, Chủ tịch xã Nâm N'Jang không có mặt tại trụ sở UBND xã.