Việt Nam chuẩn bị vào giai đoạn không còn bệnh nhân mắc COVID-19

4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 2.6. Ảnh: Đặng Thanh
4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 2.6. Ảnh: Đặng Thanh
4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 2.6. Ảnh: Đặng Thanh
Lên top