Tủi phận những phụ nữ đang gồng mình sau lũ dữ trong ngày phụ nữ Việt Nam

Bao nhiêu ngày qua, mọi sinh hoạt của họ đều trên đê, đồi hay những khu vực gò cao. (Ảnh: HT)
Bao nhiêu ngày qua, mọi sinh hoạt của họ đều trên đê, đồi hay những khu vực gò cao. (Ảnh: HT)
Bao nhiêu ngày qua, mọi sinh hoạt của họ đều trên đê, đồi hay những khu vực gò cao. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top