Trà Vinh: Cháy lớn ở nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Hiện trường vụ cháy (ảnh cắt ra từ clip).
Hiện trường vụ cháy (ảnh cắt ra từ clip).
Hiện trường vụ cháy (ảnh cắt ra từ clip).
Lên top