Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vụ doanh nghiệp xin xoá chung cư cũ ở TP HCM