Thầy giáo phải thuyên chuyển nuôi mẹ già là thương binh hạng 4/4

Thầy Sơn bức xúc với quyết định của UBND huyện Cẩm Xuyên thuyên chuyển mình đến trường khác là bất công nên đã khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Thầy Sơn bức xúc với quyết định của UBND huyện Cẩm Xuyên thuyên chuyển mình đến trường khác là bất công nên đã khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Thầy Sơn bức xúc với quyết định của UBND huyện Cẩm Xuyên thuyên chuyển mình đến trường khác là bất công nên đã khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top