Tàu khai thác cát đang... "bức tử" thượng nguồn sông Đồng Nai

Bất kỳ ai một lần tới đoạn sông này, không khỏi xót xa, khi tận mắt chứng kiến con sông Đồng Nai hiền hoà đang bị vắt kiệt tài nguyên từng ngày... Ảnh: N.M.H
Bất kỳ ai một lần tới đoạn sông này, không khỏi xót xa, khi tận mắt chứng kiến con sông Đồng Nai hiền hoà đang bị vắt kiệt tài nguyên từng ngày... Ảnh: N.M.H
Bất kỳ ai một lần tới đoạn sông này, không khỏi xót xa, khi tận mắt chứng kiến con sông Đồng Nai hiền hoà đang bị vắt kiệt tài nguyên từng ngày... Ảnh: N.M.H