Sập cầu đang thi công tại Tuyên Quang, ba người mất tích