Quảng Trị: Lực lượng quân đội dàn hàng tìm kiếm học sinh bị nước cuốn mất tích

Lực lượng quân đội dàn hàng ngang trên cánh đồng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng quân đội dàn hàng ngang trên cánh đồng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng quân đội dàn hàng ngang trên cánh đồng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top