Quảng Trị: Lắp đặt màn hình 25 m2 phục vụ khán giả cổ vũ U23 Việt Nam

Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị - nơi đang lắp đặt một màn hình lớn để trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan vào chiều 27.1. Ảnh: HT.
Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị - nơi đang lắp đặt một màn hình lớn để trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan vào chiều 27.1. Ảnh: HT.
Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị - nơi đang lắp đặt một màn hình lớn để trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan vào chiều 27.1. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM