Phú Yên: Phát hiện hàng trăm trường hợp trộm cắp điện

Hành vi chủ yếu của các cá nhân trộm cắp điện là can thiệp vào công tơ, làm điện chạy chậm lại. Ảnh: PV
Hành vi chủ yếu của các cá nhân trộm cắp điện là can thiệp vào công tơ, làm điện chạy chậm lại. Ảnh: PV
Hành vi chủ yếu của các cá nhân trộm cắp điện là can thiệp vào công tơ, làm điện chạy chậm lại. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM