Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phản cảm hình ảnh trải chiếu bán hàng cho các đôi trẻ trên cầu Long Biên

Phần đường đi bộ cầu Long Biên bị trải chiếu bán hàng - Ảnh TN
Phần đường đi bộ cầu Long Biên bị trải chiếu bán hàng - Ảnh TN