Nữ phượt thủ tử vong vì lũ cuốn khi đi bộ xuyên rừng

Con suối gần thác Yavly ở Phan Dũng.
Con suối gần thác Yavly ở Phan Dũng.
Con suối gần thác Yavly ở Phan Dũng.