Người dân cả nước ăn mừng chiến thắng kiểu "độc, lạ"