"Ngắm" siêu sân bay Hoa Kỳ trong chuyến thăm lịch sử tại Đà Nẵng