Hơn 140 tỷ đồng trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được rào chắn để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hữu Công.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được rào chắn để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hữu Công.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được rào chắn để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hữu Công.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM