Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 140 tỷ đồng trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được rào chắn để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hữu Công.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được rào chắn để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hữu Công.