Hiệu trưởng "vi phạm quản lý tài chính" bị kỉ luật cảnh cáo

Trường Mầm non Thụ Lộc - nơi Hiệu trưởng bị kỉ luật cảnh cáo
Trường Mầm non Thụ Lộc - nơi Hiệu trưởng bị kỉ luật cảnh cáo