Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hầm chui Đà Nẵng ngổn ngang trước thềm phục vụ APEC