Hai trường đại học lớn tại TPHCM công bố phương án tuyển sinh

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia
Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia