Hải Phòng: Một giáo viên uống thuốc ngủ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Cô giáo Th đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh CTV
Cô giáo Th đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh CTV
Cô giáo Th đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM