Hai nữ học sinh chết đuối thương tâm

Nhiều người dân địa phương có mặt tại hiện trường
Nhiều người dân địa phương có mặt tại hiện trường