Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai nữ học sinh chết đuối thương tâm

Nhiều người dân địa phương có mặt tại hiện trường
Nhiều người dân địa phương có mặt tại hiện trường