Hải Dương: Sẽ đóng cửa nhà máy Dệt Pacific Crytal nếu tiếp tục xả thải ra môi trường

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thông báo về việc khắc phục sự cố môi trường tại KCN Lai Vu.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thông báo về việc khắc phục sự cố môi trường tại KCN Lai Vu.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thông báo về việc khắc phục sự cố môi trường tại KCN Lai Vu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM