Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói về ý tưởng chống ùn tắc "giá" 100.000 USD

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong các phương án dự thi, không phương án nào đáp ứng được đủ tiêu chí ban tổ chức đưa ra.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong các phương án dự thi, không phương án nào đáp ứng được đủ tiêu chí ban tổ chức đưa ra.