Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gia Lai: Không phát hiện cán bộ dùng ngân sách mua quà biếu

"Gia Lai không phát hiện cán bộ dùng tiền ngân sách để mua quà biếu". Ảnh Đình Văn
"Gia Lai không phát hiện cán bộ dùng tiền ngân sách để mua quà biếu". Ảnh Đình Văn