Đường vành đai 600 tỉ chưa thông tuyến đã hư hỏng: Đầu tư chắp vá, thiếu đồng bộ

Đường vành đai phía Tây chưa thông tuyến đã hư hỏng, thiếu đồng bộ.
Đường vành đai phía Tây chưa thông tuyến đã hư hỏng, thiếu đồng bộ.
Đường vành đai phía Tây chưa thông tuyến đã hư hỏng, thiếu đồng bộ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top