Dự báo thời tiết 20.8: Mưa giảm; lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu rút