Dự án dệt nhuộm tại Quảng Trị: Dân phản đối, địa điểm xả thải hướng ra biển

Địa điểm ống xả thải ra kênh tiêu nội đồng bị người dân phản đối. Ảnh: HT.
Địa điểm ống xả thải ra kênh tiêu nội đồng bị người dân phản đối. Ảnh: HT.
Địa điểm ống xả thải ra kênh tiêu nội đồng bị người dân phản đối. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top