Dẹp vỉa hè, cán bộ xã đá bay vật dụng buôn bán của người dân gây phản cảm