Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dẹp vỉa hè, cán bộ xã đá bay vật dụng buôn bán của người dân gây phản cảm